Vilniaus J.Lelevelio inžinerijos gimnazija, Minties g. 3, LT-08233 Vilnius, tel. (8-5)2342087
e-mail: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/leelio/domains/lelevelio.lt/public_html/_old/templates/gk_magazine/html/com_content/article/default.php on line 13

Gimnazijos psichologas

Gimnazijos psichologo darbo tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais, globėjais bei rūpintojais.

Gimnaijoje dirbančio psichologo veiklos uždaviniai:

1. Teikti psichologinę pagalbą gabiems bei specialiųjų poreikių, elgesio, emocinių, bendravimo ir kitų sunkumų turintiems mokiniams.

2. Konsultuoti asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, bendradarbiaujant su jų tėvais ir mokytojais.

3. Nustatyti mokinio psichologinės, asmenybes ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.

4. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.

5. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.

6. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas bei priemones.

Psichologės Ingos Leonavičiūtės darbo laikas:

Savaitės dienos Kontaktinės valandos* Nekontaktinės valandos** Pietų pertrauka Kabinetas
Pirmadienis
7.30-12.30


13.00-16.00

12.30-13.00 28
Antradienis

-

8.00-12.00

-
Trečiadienis 10.30-12.30
13.00-16.00

7.30-10.30

12.00-12.30
Ketvirtadienis -
-

-
Penktadienis
-
- -

Psichologės Jolantos Rinkūnienėsės darbo laikas:

Savaitės dienos Kontaktinės valandos* Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis
9.45-10.45

8.00-9.00
14.00-16.00
Antradienis

8.55-10.55

13.50-15.50

Trečiadienis

9.45-10.45
13.50-14.50

8.00-9.00
Ketvirtadienis

10.55-12.55
13.50-14.50

8.00-9.00

Penktadienis 10.55-12.55
13.55-13.55
8.00-9.00
13.55-15.55

 

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.