Vilniaus J.Lelevelio inžinerijos gimnazija, Minties g. 3, LT-08233 Vilnius, tel. (8-5)2342087
e-mail: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/leelio/domains/lelevelio.lt/public_html/_old/templates/gk_magazine/html/com_content/article/default.php on line 13

Ugdymas karjerai

UGDYMO KARJERAI TIKSLAS:

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI:

Skatinti mokinius pažinti savo asmenybes savybes, interesus, gabumus.

Plėtoti darbo pasaulio ir profesijų įvairovės supratimą.

Skatinti gebėjimus sieti mokymosi gimnazijoje rezultatus su busimais karjeros pasirinkimais.

Siekiama, kad mokiniai:

• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;

• vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą.

Karjeros leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html

Profesijų vadovas

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas

Profesijų klasifikatorius

www.aikos.smm.lt/profesijos.htm?a=displayItem&id=244501

Profesijos pasirinkimo testas

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Filmai apie profesiją

www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

Naudingos nuorodos:

Švietimo ir mokslo ministerija : www.smm.lt

Įsidarbinimo galimybių barometras : www.ldb.lt

Profesijų pasaulis: www.karjera.puslapiai.lt

Profesijos testas: www.dreamfoundation.eu/lt_LT/career-test/page1

Europass CV pildymas internetu (doc): https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos: www.europass.lt/cv

Išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje: www.aikos.smm.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų organizacija bendram priėmimui organizuoti: www.lamabpo.lt

Aktuali informacija egzaminams: www.egzaminai.lt