Vilniaus J.Lelevelio inžinerijos gimnazija, Minties g. 3, LT-08233 Vilnius, tel. (8-5)2342087
e-mail: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt

Regina Bogdanovič – pirmininkė;

Jevgenija Skilond – narė (atstovauja tiksliųjų ir gamtamokslinių dalykų metodinei grupei);

Ina Syrnicka – narė (atstovauja pradinio ugdymo metodinei grupei);

Lucija Višnevska - narė (atstovauja menų, technologijų ir kūno kultūros dalykų metodinei grupei);

Barbara Suboč - narė (atstovauja gimtosios kalbos ir socialinių mokslų dalykų metodinei grupei);

Božena Gulbinovič – narė (atstovauja  užsienio kalbų dalykų metodinei grupei);

Jolanta Borisovienė – narė (atstovauja lietuvių kalbos  metodinei grupei).