Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė darbo grupė

 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015/2016 m.m.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
Teresa Bylinska – koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Renata Gluchovska – matematikos mokytoja;
Ingrida Sosnovskienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
Andželika Makuc– geografijos vyresnioji mokytoja.