Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015/2016 m.m.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
 

Teresa Bylinska –koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Andželika Makuc – geografijos mokytoja;

Ingrida Sosnovskienė – lietuvių kalbos mokytoja;

Renata Gluchovska – matematikos mokytoja.