Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015/2016 m.m.

 

2019-2020 M. M. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 

Teresa Bylinska –koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Andželika Makuc – geografijos mokytoja;
Ramunė Cibulskienė – lietuvių kalbos mokytoja;
Renata Gluchovska – matematikos mokytoja;
Olga Bedugnis – informacinių technologijų mokytoja.