Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015/2016 m.m.

 

2020-2021 M. M. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 

Teresa Bylinska –koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Andželika Makuc – geografijos mokytoja;

Ramunė Cibulskienė – lietuvių kalbos mokytoja;

Renata Gluchovska – matematikos mokytoja;

Olga Bedugnis – IT mokytoja.