2018-2019 MOKSLO METŲ MAITINIMO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO KOMISIJA

 

Regina Savlevič                                       koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Božena Gulbinovič                                  anglų kalbos mokytoja;

Nadežda Sorokienė                                 pradinio ugdymo mokytoja;

Svetlana Krivka                                       pradinio ugdymo mokytoja;

Liudmila Slotvinska                                 sveikatos priežiūros specialistė.