2019-2020 MOKSLO METŲ MAITINIMO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO KOMISIJA

 

1. Regina Savlevič                                   koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. Božena Gulbinovič                              anglų kalbos mokytoja;

3. Ina Syrnicka                                         pradinio ugdymo mokytoja;

4. Svetlana Krivka                                   pradinio ugdymo mokytoja;

5. Liudmila Slotvinska                            sveikatos priežiūros specialistė.