Europos kalbų diena

Rugsėjo mėnesį (24-28 d.) kalbų metodinės grupės įgyvendino projektą „Tautinių drabužių alėja“, skirtą kalbų dienai paminėti. Gimnazijos mokiniai, kartu su kalbų mokytojais parengė spalvingą ir išraiškingą tautinių drabužių parodą. Visi projekto dalyviai stengėsi pabrėžti tautinių kostimų savitumą ir autentiškumą.

Pagrindinis projekto tikslas ir uždaviniai - atkreipti mokinių dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, kelti kalbų mokymosi motyvaciją, ugdyti pagarbą gimtajai kalbai, skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie projekto vykdymo.