Europos profesinių gebėjimų savaitė

2019m. spalio 14 d. 7 A ir 7 B kl. mokiniai kartu su inžinerijos mokytojomis L. Vasiljeva ir L. Šukelovič dalyvavo praktiniuose mokymuose Vilniaus technologijos ir verslo profesinio mokymo centre. Pamokos tema: Elektros schemos su elektronikos elementais. Mokiniai išklausė trumpą paskaitą apie elektros įrangą, matavimo prietaisus bei jų taikymo paskirtį. Mokiniai atliko praktinį darbą: Elektros grandinės montavimas su diodu, diodo savybių tyrimas ir jo parametrų matavimas naudojant osciloskopą.