Nuo sėklos iki sėklos

Gamtamokslinis projektas „Nuo sėklos iki sėklos“

 

Mokyklos edukacinis ir eksperimentinis sklypas yra organizuojamas siekiant ugdyti mokinių meilę gamtai ir žemės ūkiui; užtikrinti ryšį tarp teorinių pagrindų ir mokinių  praktinės  veiklos; sėkmingai įsisavinti žinias apie gamtos mokslus, biologiją, chemiją, geografiją ir kitus dalykus; įgyti pradinių praktinių įgūdžių auginant augalus; atlikti eksperimentinius darbus.