Maitinimo paslaugų teikėjas Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijoje – VšĮ „Dvylika žirnių“.

VšĮ „Dvylika žirnių“ kontaktai:

El. p.: info@dvylikazirniu.lt

Tel.: +370 5 23 43 115

Mob.tel.: +370 611 27120

Maisto produktų tiekėjų sąrašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimui gimnazijoje taikomi valgiaraščiai:        

Valgiaraštis priešmokyklinių klasių mokiniams Lelevelio

Valgiaraštis 6-10 metų mokiniams Lelevelio

Valgiaraštis 11-18 metų mokiniams Lelevelio

Šiuo metu valgiaraščiai yra derinami Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (pateikti derinimui 2018−09−04).

Vaikų maitinimo valgiaraščiai yra sudaryti trejoms savaitėms ir kartojasi eilės tvarka.

Vaikų maitinimo valgiaraščių tvarkaraštis pagal savaites (iki 2018.12.21):

Savaitės Nr.

Dienos

1 savaitė

Spalio 15−19 d., lapkričio 12-16 d., gruodžio 3−7 d.,

2 savaitė

Spalio 22−26 d., lapkričio 19−23 d., gruodžio 10−14 d.,

3 savaitė

Lapkričio 5−9 d., lapkričio 26-30 d., gruodžio 17−21 d.