Mokinių priėmimo komisija

 

1. Teresa Bylinska - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2. Teresa Markovska-Kerulis – raštinės vedėja

3. Lidija Vasiljeva – specialioji pedagogė

4. Regina Bogdanovič – mokyklos tarybos atstovė

5. Inna Syrnicka – metodinės tarybos atstovė.