2019-2020 m.m. mokinių priėmimo komisija

 

1.Teresa Bylinska - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė

2. Regina Savlevič - direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už pradinį ugdymą

3. Teresa Markovska-Kerulis – raštinės vedėja, komisijos sekretorė

4. Lidija Vasiljeva – specialioji pedagogė

5. Regina Bogdanovič – metodinės tarybos atstovė

6. Margarita Valiukienė - metodinės tarybos atstovė

7. Božena Gulbinovič – gimnazijos tarybos atstovė