Sobriologijos paskaitos

Sobriologijos paskaitos


2017-2018 m. m.  mūsų gimnazijoje skaitė paskaitas Blaivybės draugijos „Optimalistas“ lektorius sobriologas Andrėj Chromin. Per mokslo metus lektorius pokalbiui susitiko su visų 5-11 klasių mokiniais bei gimnazijoje dirbančiais pedagogais. Paskaitų- diskusijų metu mokiniai sužinojo apie žmonių blaivinimo mokslą – sobriologiją, kalbėjosi apie tai, kodėl atsitinka taip, kad žmonės pradeda rūkyti, vartoti  alkoholį. Pasirodo, renkantis „vartoti ar nevartoti alkoholį“, kiekvienas žmogus turi ne tik du kelius – tapti arba „kultūringai vartojančiu alkoholį“ arba  „alkoholiku“, bet ir trečiąjį kelią, apie kurį vis dažniau kalbama visuomenėje – blaivaus gyvenimo pasirinkimą. Nuoširdžiai dėkojame Andrėjui ir jo bendražygiams ir linkime sėkmės garbingoje švietėjiškoje veikloje.
Daugiau informacijos apie Blaivybės draugijos „Optimalistas“ veiklą bei teikiamą pagalbą įveikiant priklausomybes galima rasti: https://www.facebook.com/optimalistas.org.