Socialinio ir emocinio ugdymo patirtis ir atradimai

Konferencija  „Socialinio ir emocinio ugdymo patirtis ir atradimai“

 

Mūsų gimnazija dalyvauja Socialinio ir emocinio ugdymo projekte ,,Mokymasis būti“. 2019 m. vasario 21-22 dienomis 8 mokyklos pedagogės dalyvavo Birštone vykusioje šio projekto konferencijoje  „Socialinio ir emocinio ugdymo patirtis ir atradimai“.

Konferencijoje mūsų laukė dviejų dienų programa. Pirmąją dieną klausėmės plenarinių pranešimų šiomis temomis: dr. Rita Dukynaitė ,,Socialinis ir emocinis ugdymas – neišvengiamas dalyko mokymosi dėmuo“, vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys „Psichinės sveikatos puoselėjimas mokykloje: kuo svarbus SEU?“, Lietuvos sveikatos mokslų universtiteto gydytojas neurochirurgas dr. Kęstutis Skauminas „Socialinių ir emocinių kompetencijų praktinė „neuroanatomija“. Pranešėjai į socialinį ir emocinį ugdymą padėjo pažvelgti iš skirtingų pusių, geriau suprasti jo ypatumus.

Mokymai vyko ir atskirose grupėse:,, Sudėtingų situacijų valdymas klasėje”, ,,ImproGym: baimės įveikimas ir socialinių įgūdžių praktika improvizacijos pratybose“, ,,SEU ir formuojamasis vertinimas mokykloje“ ir kt. Mokymasis atskirose grupėse padėjo lavinti socialinius ir emocinius gebėjimus ir stiprinti SEU praktiką.

Vyko socialinio ir emocinio ugdymo patirties mugė, kurioje prisistatė konferencijoje dalyvavusios Lietuvos mokyklos. Šioje mugėje mokyklos dalijosi savo gerąja patirtimi, idėjomis, tradicijomis ir gardumynais, kurie padeda sėkmingai plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą. Tai buvo puiki dalinimosi SEU patirtimi, bendravimo ir naujų idėjų kūrimo erdvė.

Šioje konferencijoje pagilinome savo žinias ir pasidalinome patirtimi stiprinant socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje. Džiaugiamės pasisėmę patirties ir idėjų, kurias galėsime pritaikyti kasdieniniame darbe.

 

Vyr. mokytoja Irina Astra Burokienė,   

                                                                                   Vyr. mokytoja Violeta Vinickienė