STEAM krypties edukacinis užsiėmimas „Geometrija dailėje“

Sausio 21 dieną 5d klasės mokiniai su matematikos mokytoja Renata Gluchovska nuvyko į Nacionalinę dailės galeriją į STEAM krypties edukacinį užsiėmimą „Geometrija dailėje.“ Šio užsiėmimo tikslas – skatinti mokinius domėtis menu bei ugdyti jų norą kurti patiems.

Užsiėmimą sudarė dvi dalys: teorinė ir praktinė. Pirmoje dalyje buvo pristatyta galerijos įkūrimo istorija. Mokiniai sužinojo, kad Nacionalinės dailės galerijos pagrindinis pastatas suprojektuotas 1968 m., o pastatytas 1980 m. Jo autoriai – architektai Gediminas Baravykas ir Vytautas Vielius. Mokiniai pamatė pastato maketą, kurį nagrinėdami aptarė, kas pristatoma nuolatinėje ekspozicijoje, kas galerijos vestibiulyje, kiemelyje ir kt. Pasitelkę matematikos ir dailės žinias, susidomėję penktokai apžiūrėjo paveikslus, nutapytus panaudojant geometrines figūras.

Antroje užsiėmimo dalyje mokiniams buvo suteikta galimybė padirbėti patiems praktiškai: jie kūrė paveikslą iš įvairių geometrinių figūrų.

Edukacinis užsiėmimas buvo puiki proga mokiniams lavinti savo vaizduotę, kūrybiškumą, gilinti inžinerijos žinias ir įgūdžius.

Vyresn. matematikos mokytoja Renata Gluchovska