Laisvos darbo vietos

 

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ

 

Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas.

Mokyklos pavadinimas – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija.

Mokomoji kalba –lenkų, rusų.

Darbo pasiūlymas galioja  iki 2018-08-30.

Siūlomas darbo krūvis:  0,75 etato.  

Darbo sutartis – terminuota iki 2019-06-07

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-01.   

Reikalavimai: išsilavinimas ne žemesnis kaip vidurinis, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką, lenkų/rusų kalbos mokėjimas.

Privalumai: darbo patirtis, pedagoginis išsilavinimas.

Kandidatai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.Gyvenimo aprašymą;

4.Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val. (Dokumentų priėmimo pradžia 2018-08-13 9.00 val., pabaiga 2018-08-30 15.30 val.) Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Minties g. 3, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt.

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia gimnazijos direktorė tel. (8-5) 2342087.