MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Ką baigė,

baigimo metai

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

 1.  

Abariūnė Ieva

aukštasis

VPU 2002

mokytoja

choreografija

 1.  

Akinskienė Ilona

aukštasis

VVPI 1989

mokytoja metodininkė

lietuvių kalba

 1.  

Apanavičienė Gražina

aukštasis

VPU 2000

vyresnioji mokytoja

lietuvių kalba

 

 1.  

Augustinovič Agata

aukštasis

VPU 2008

mokytoja

chemija

Vaiko priežiūros atostogose

 1.  

Baltakienė Irina

aukštasis

VVPI 1984

mokytoja metodininkė

lietuvių kalba

 1.  

Bedugnis Olga

aukštasis

VPU 2008

vyresn. mokytoja

informacinės technologijos

 1.  

Bogdanovič Regina

aukštasis

VPU 1998

mokytoja metodininkė

 

anglų kalba

 1.  

Boris Jolanta

aukštasis

VPU 1998

mokytoja metodininkė

dailė ir technologijos

 1.  

Borisovienė Jolanta

aukštasis

VPU 1986

mokytoja metodininkė

lietuvių kalba

 1.  

Brasel Inga

aukštasis

VU 2009

vyresnioji mokytoja

informacinės technologijos

Vaiko priežiūros atostogose

 1.  

Burokienė Irina - Astra

aukštasis

VPU 1981

Šiaulių univer. 2002

vyresnioji mokytoja

 

lietuvių kalba

 1.  

Bylinska Teresa

aukštasis

VPU 1986

mokytoja metodininkė

matematika

 1.  

Čajkovskaja Lilija

aukštasis

LVKKJ 1973

vyresnioji mokytoja

kūno kultūra

 1.  

Frolova Tamara

 

aukštasis

VU 1980

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

 1.  

Gluchovska Renata

aukštasis

VPU 2005

mokytoja

matematika

 1.  

Gulbinovič Božena

aukštasis

VPU 1998,

VPU 1997

vyresnioji mokytoja

anglų kalba

 1.  

Kariunienė Jolanta

aukštasis

VPU 1993 ir

Palenkės  akademija

2001

vyresnioji mokytoja

 

pradinis ugdymas

 1.  

Kiselevskij Aleksandr

aukštasis

VPU 1996

mokytojas

biologija

 1.  

Klenovskaja Lilija

aukštasis

VPM 1986

VPU 1991

VK 2004

mokytoja metodininkė

pradinis

ugdymas

 1.  

Klimaševskaja Alicija

vidurinis

Lietuvos policijos akademija 1994

 

mokytojo padėjėja

 1.  

Krivka Svetlana

aukštasis

VPU 2005

mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas

 1.  

Kulbėda Oksana

aukštasis

 

LEU baigia

mokytoja

 

pradinis ugdymas

Vaiko priežiūros atostogose

 1.  

Kuzmickas Osvaldas

aukštasis

VPU 1994

mokytojas metodininkas

lenkų kalba

 1.  

Leščevska Elvyra

aukštasis

VPU 1992

mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas

 1.  

Lesnevska Ana

aukštasis

VPU 1998

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

 1.  

Lukauskienė Dovilė

aukštasis

LEU 2012

mokytoja

 

lietuvių kalba

Vaiko priežiūros atostogose

 1.  

Lukashyevichene Oxana

aukštasis

Mičurinsko pedagoginis institutas 1997

mokytoja

biologija

 1.  

Macijevskis Artūras

aukštasis

LEU 2015

mokytojas

kūno kultūra

 1.  

Makuc Andželika

aukštasis

VPU 2006

vyresnioji mokytoja

geografija

 1.  

Malevska Veslava

aukštasis

VPU 1988

vyresnioji mokytoja

istorija

 1.  

Manak Natalija

aukštasis

LEU 2015

 

priešmokyklinis ugdymas

 1.  

Mejarienė Neringa

aukštasis

ŠPI 1993

vyresnioji mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Meškunec Veslava

aukštasis

VPU 1995

mokytoja metodininkė

vyresnioji mokytoja

lenkų kalba

 

biologija

 1.  

Milutienė Kristina

aukštasis

VPU 2006

mokytoja metodininkė

muzika

 1.  

Narkun Mirena

aukštasis

VPU 1988

mokytoja metodininkė

vyresnioji mokytoja

lenkų kalba

 

istorija

 1.  

Novelskaja Svetlana

aukštasis

VU 1994

vyresnioji mokytoja

matematika

 1.  

Petkuvienė Nijolia

aukštasis

VPU 1986

vyresnioji mokytoja

rusų kalba

 1.  

Puncevič Stanislav

aukštasis

VPU 1984

vyresnysis mokytojas

technologijos

 1.  

Rinkunienė Jolanta

aukštasis

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla 2002

vyresnioji mokytoja

 

pradinis ugdymas

 

 

 1.  

Sakson Kristina

aukštasis

Popiežiaus teologijos fakultetas Varšuvoje 2011

mokytoja

dorinis ugdymas

 1.  

Savlevič Regina

aukštasis

VPU 1985

vyresnioji mokytoja

lenkų kalba

 1.  

Sorokienė Nadežda

aukštasis

VPU 2000

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

 1.  

Sosnovskienė

Inga

aukštasis

VPU 1996

vyresnioji mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Skilond Jevgenija

aukštasis

VPU 2007

vyresnioji mokytoja

chemija

 1.  

Sindarienė Oksana

 

aukštasis

VU 2009

LEU 2012

mokytoja

pradinis ugdymas

 

 1.  

Sinkevič Regina

aukštasis

VPU 1994

vyresnioji mokytoja

lenkų kalba

žmogaus sauga

 1.  

Steckevič Jolanta

aukštasis

VPU 2008

mokytoja

dorinis ugdymas

 1.  

Suboč Barbara

aukštasis

Lublino M. Sklodovskos—Curie univer. 2006

vyresnioji mokytoja

 

istorija

 1.  

Syrnicka Ina

aukštasis

VPU 1993

vyresnioji mokytoja

pradinis ugdymas

 1.  

Sušinska Eva

aukštasis koleginis

Vilniaus dizaino kolegija 2006

vyresnioji mokytoja

dailė ir dizainas

 1.  

Šapalova Vera

aukštasis

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko Universitetas 1980

vyresnioji mokytoja

 

rusų kalba

 

 

etika

 1.  

Šostak Alina Evelina

aukštasis

LEU 2017

mokytoja

pradinis ugdymas

 1.  

Šuškevič Michail

aukštasis

VPI 1977

vyresnysis mokytojas

fizika

 1.  

Tšetiak Emilija

aukštasis

VPU 2005

mokytoja

priešmokyklinis ugdymas

 1.  

Valiukienė Margarita

aukštasis

VPU 2006

mokytoja

rusų kalba

 1.  

Vasiljeva Lidija

aukštasis

LEU 2012

mokytoja

inžinerija

 1.  

Viktorova Natalija

aukštasis

VPU 1997

VK 2005

mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas

etika

 1.  

Višnevska Lucija

aukštasis

VPU 2009

vyresnioji mokytoja

muzika

 1.  

Zabolevičienė Nijolė

aukštasis

VPU 2005

vyresnioji mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Zapasnik Katažyna

aukštasis

VPU 2007

mokytoja

anglų kalba

 1.  

Zenevich Marija

aukštasis

Gardino J. Kupalos VPI 1979

mokytoja

mokytojo padėjėja

 1.  

Zubel Edita

aukštasis

VU 1993

mokytoja metodininkė

matematika