VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJOS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

 PLANAS  2018 – 2019 M. M.