TĖVYNĖS LABUI

          Kovo 12 dieną Ib klasės valandėlėje svečiavosi ,,Birutiečių“ draugijos narė,  lietuvių kalbos mokytoja Irena Burokienė. Neatsitiktinai ši draugija pasirinko kunigaikštienės Birutės pavadinimą, nes čia  yra puoselėjamos tautinio tapatumo vertybės. Neatsiejama dalis – tautinis kostiumas ir simbolis, t.y. ženklelis su sidabro  rūta  bei aukso karūna.

         Viešnia  papasakojo, kad organizacija vienija Lietuvos Respublikos karininkų žmonas ir dukras, kurios rūpinasi visuomenės aktualiais klausimais bei jaunosios kartos auklėjimu. Ši bendruomenė dažnai per šventes susitinka Šv. Ignoto bažnyčioje. Kasmet rengiamas bėgimas ,,In Memoriam“, skirtas žuvusių kariškių šeimoms. Šiemet surinktos lėšos skiriamos remti 13 mirusių kariškių šeimų. Organizacija turi įstatus, šūkį (,,Tėvynės labui“), puoselėjamas vertybes. Draugija egzistuoja daugiau nei 100 metų. Rengiamos įvairios akcijos, minimos svarbios sukaktys (pvz., genocido aukų pagerbimo), stovyklos vaikams, edukacinės programos jaunimui, susitikimai, paramos ir labdaros veikla.

         Ponia Irena yra pilietiškumo ir altruizmo pavyzdys. Būtent todėl šis susitikimas aktualus siekiant pažinti valstybės istoriją  bei šiandien aktualią jaunimui savanorystės temą. Būtina išmokti gyventi ne tik dėl savęs, svarbu matyti kitą.

                                                                                                                       

Lietuvių kalbos būrelis