Akrostichas Lietuvai

Akrostichas – iš eiliuoto kūrinio eilučių pirmųjų raidžių sudarytas žodis ar žodžių junginys. Kartais šiuo terminu pavadinamas pats akrostichą turintis kūrinys. Ši poetinė priemonė žinoma jau nuo antikos, o pats seniausias lietuviškas akrostichas yra Martyno Mažvydo „Katekizmo“ (1547 m.) pratarmėje: 3–9 eilučių pradžios slepia lotyniškai parašytus autoriaus vardą ir pavardę – MARTJNVS MASVJDJVS.

Mūsų gimnazijos  lietuvių kalbos mokytojos pakvietė III-IV kl. gimnazistus  parodyti savo gebėjimus ir dalyvauti dailės, inžinerijos ir lietuvių kalbos integruotame projekte ,,Akrostichas Lietuvai“, skirtame Vasario 16-ajai paminėti. Moksleiviai noriai ėmėsi kūrybinės užduoties.

Parašyti eilėraštį su akrostichu, užšifruojant Lietuvos ar kitą su Lietuva susijusį žodį, nėra lengva, bet įmanoma. Tai buvo puikios poetinės pratybos kūrėjams gimnazistams. Jau pats eilėraščio kūrimas yra nepaprastas literatūrinių gebėjimų išbandymas, o dar gimnazistai privalėjo savo kūrybines galias pritaikyti akrosticho reikalavimams. Ir tai dar ne viskas! Sukurtą tekstą reikia ,,gražiai aprengti”: tinkamai sudėlioti tekstą, kad jis atitiktų akrosticho reikalavimus, sukurti deramą foną teksto minčiai paryškinti. Vieni kliovėsi savo jėgomis, kiti sėmėsi idėjų iš interneto, treti konsultavosi su dailės mokytoja E. Sušinska.

Tad kviečiame pasidžiaugti pirmaisiais kūrybiniais mūsų III-IV kl. gimnazistų bandymais sukurti akrostichą Lietuvai.

 

Projekto sumanytojos ir organizatorės

Laima Šatienė, Jolanta Borisovienė