Atmintis gyva, nes liudija...

2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau keturioliktą kartą. Šia pilietine iniciatyva prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Šiemet mūsų gimnazijos bendruomenės atmintį šildė žvakutės ant palangių savo namuose. Nors negalėjome būti kartu šiuo sudėtingu laiku, bet bendrystę kūrėme per nuotolį. Juk ugnis – atminties ženklas, dar nuo neatmenamų laikų jungęs ir vienijęs atskirus žmones ir tautas. 1991 m. sausio 13-ąją buvo žiema, šalta, žmones šildė tiek vidinė ugnis ir viltis būti laisviems, tiek uždegti laužai aikštėje prieš Aukščiausiąją Tarybą, kur žmonės ne tik dalijosi atnešta visai nepažįstamų žmonių arbata ar sumuštiniais, bet ir meilės, gerumo, drąsos ir vilties šviesa ir šiluma...

Mūsų gimnazijos mokiniai, lietuvių kalbos mokytojų sudominti, kūrė įvairia technika neužmirštuolių žiedus, uždegė 8 val. žvakutes namuose ant palangių ir raštu išsakė savo mintis apie laisvę.

Šios įsimintinos datos išvakarėse mūsų gimnazijos II a ir b gimn. kl. mokinės Mišelė M., Karina S. ir Denyza K. dalyvavo Nevyriausybinės organizacijos ,,Polska Macierz Szkolna na Litwie“ organizuotame 9-10 kl. mokinių esė konkurse ,, Geriausias iš lietuvių kalbos". ,,Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis, todėl artėjant Laisvės gynėjų dienai, jos trisdešimtmečiui, siūlome pamąstyti apie laisvės svarbą“, - skelbiama kūrybinės užduoties įžangoje. Mokinės rašė esė tema ,,Ką reiškia būti laisvam?“  

            Dėkojame kūrybiškiems ir pilietiškiems mūsų gimnazistams!

Gimnazijos mokinių mintys laisvės tema:

  • Tik laisvas žmogus gali būti laimingas ir psichologiškai stiprus, galintis mąstyti ir elgtis pagal savo nuostatas ir norus. Karina S., IIa gimn. kl.
  • ,,Laisvės paslaptis yra drąsa“(Periklis). Cituoja savo esė Mišelė, IIb gimn. kl.
  • Laisvė tai pareiga gyventi ir nešvaistyti gyvenimo.  Denyza, IIb gimn. kl.
  • Laisvė – tai galimybė realizuoti savo tikrąjį ,,aš“. Kamilia, Ib gimn. kl.
  • Dėkoju tiems žmonėms, kurie paaukojo savo gyvybę už mūsų laisvę. Daniil Ž., 8a kl.

Lietuvių k. ir lit. mokytojų metodinė grupė,

Mokytoja Ramunė C.