Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Pilietiškumo pamoka, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti

 

Sausio 13-osios rytą gimnazijoje vyko visuotinė  nuotolinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Laisvės gynėjų dienos minėjimas - tai puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi bei pasiruošę apginti iškovotą laisvę.  Mokyklos bendruomenė  pagerbė  Sausio 13-osios aukas: mokiniai savo namuose uždegė žvakeles, kaip gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simbolį.

 Sausio 13 dieną mūsų gimnazijoje vyko netradicinė pilietiškumo pamoka „Ačiū už Drąsą! Ačiū už Laisvę!“. Taip pat 6a ir 8a klasių mokiniai istorijos pamokų metu peržiūrėjo filmą „Sausio 13, liudytojų prisiminimai“. Po filmo vyko aktyvi diskusija, kurios metu vaikai labai jautriai išsakė savo mintis apie tų dienų įvykius. 

 Per pamokas buvo prisimintas ir pagerbtas vieningas ir didvyriškas Lietuvos piliečių siekis  prieš 30 metų apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę. Pamokų pradžioje visi buvo pakviesti tylos minute pagerbti žuvusius, paskui  buvo kalbėta apie 1991 m. sausio įvykius prie Televizijos bokšto.

Istorijos mokytojos

M. Narkun ir V. Malevska