Minime Vasario 16-ąją

Jau 103-ą kartą Lietuva mini Valstybės atkūrimo dieną. Kiekvienam šalies piliečiui svarbu žinoti, gerbti ir puoselėti savo šalies praeitį, todėl lietuvių kalbos mokytojos Gražina Apanavičienė, Irina Astra Burokienė, Neringa Mejerienė, Dovilė Lukauskienė, dirbančios pradinėse klasėse, savo mokiniams vedė pamokas, skirtas šiai žymiai datai atminti. Pamokų metu buvo rodytos pateiktys, kurios leido mokiniams susipažinti su Vasario  16-osios aktu, sužinoti, kokie žmonės jį pasirašė. Buvo prisiminti mūsų valstybės simboliai: vėliava, herbas, himnas. Gražus sutapimas, kad vasario mėnesio vadovėlio „Pupa“ temos buvo apie žymius Lietuvos žmones – M. K. Čiurlionį, J. Basanavičių, J. Jablonskį. Moksleiviai ne tik sužinojo apie šiuos iškilius žmones, bet ir skaitė bei nagrinėjo jų kūrinius. Moksleiviai lygino Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Tėviškės dūmai“ su Maironio eilėmis „Kur bėga Šešupė“. Mokytoja Irina Astra Burokienė pasiūlė 2A, 3B ir 4B klasės mokiniams dailyraščiu perrašyti ir iliustruoti trumpą eilėraštuką apie Lietuvą. Pateikiame Jūsų dėmesiui moksleivių kūrybinius darbelius.

                                                                                                                                                                                                 Irina Astra Burokienė