2% parama mokyklai

 

2 proc.pajamų mokesčio lėšų už 2018-01-01 - 2018-12-12 ataskaita

 

Gerbiami Tėveliai, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos bendruomenės nariai, maloniai prašome Jūsų skirti 2 % GPM Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijai: ugdymo proceso modernizavimui, klasių remontui, mokinių poilsio zonos įrengimui.

Būsime be galo dėkingi už paramą ir pagalbą!

 

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos rekvizitai:

Biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Vilniuas g. 39/6, LT - 01119 Vilnius
Įmonės kodas 300035837
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokykla
Pavedimų sąskaita: 68 4010 0424 0395 1807

 

Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti 2%:

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.

 

Pildymo duomenys:

1 laukelyje: Gavėjo tipas 2       190000175     VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA

 Dėkojame už paramą.