2020-2021 m.m. mokinių priėmimo komisija

 

Mokinių priėmimo į Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnaziją komisija:

  1. Teresa Bylinska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  2. Teresa Markovska – Kerulis, raštinės vedėja, komisijos sekretorė;
  3. Lidija Vasiljeva – specialioji pedagogė;
  4. Regina Bogdanovič – metodinės tarybos pirmininkė;
  5. Božena Gulbinovič – gimnazijos tarybos atstovė.