VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJOS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

 PLANAS  2019 – 2020 M. M.