Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Tarp daugelio iškilių ir garbingų istorinių datų, kurios neišdildomai įrašytos į lietuvių tautos istoriją ir jos sąmonę, ypatingą vietą užima 1918 m. vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo diena.

Vasario 16-oji apvainikavo darbus ir aukas visų tų, kurie ilgus amžius kovojo už garbingą Lietuvos ateitį, už jos laisvę. Tai – visų tautos švietėjų, knygnešių, lietuviškos „vargo mokyklos“,  sukilėlių svajonių išpildymo diena! Tai – lietuvių gyvybingumo, dvasinio tvirtumo šventė! Tokia jos istorinė prasmė.

1918m. Vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Šia proga 5 d klasės moksleiviai dalyvavo  konkurse ,,Ar moku Lietuvos istoriją?“,  skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai  paminėti.

I vietą pasidalino L. Baliuckytė ir T. Michailov.

II vietą pasidalino S. Murashka ir  J. Zubanov.

III vietą užėmė A. Kujalis

 IIb ir Ib klasės mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje, skirtoje Vasario 16-ajai.Moksleiviai sukūrė filmuką šventei paminėti.

Sveikinu visus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga.


Istorijos mokytoja

M. Narkun