Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 

Teresa Bylinska koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Andželika Makuc geografijos mokytoja;
Ramunė Cibulskienė lietuvių kalbos mokytoja;
Renata Gluchovska matematikos mokytoja;
Olga Bedugnis IT mokytoja.