KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE KOMANDA

 

Regina Savlevič - direktoriaus pavaduotojai ugdymui

darbo grupės veiklos koordinatorė

Henrika Markovič

specialioji pedagogė

Božena Plintauskienė

socialinė pedagogė

Olga Savickaja

psichologo asistentė

Violeta Savicka-Chubejeva

logopedė

Liudmila Slotvinska

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Osvaldas Kuzmickas

lenkų kalbos ir literatūros mokytojas