PROFESINIO INFORMAVIMO, PROFESINIO KONSULTAVIMO IR UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ

 

Regina Bogdanovič

metodinės tarybos pirmininkė

Irina Baltakienė

IVB klasės auklėtoja

Veslava Meškunec

IVA klasės auklėtoja

Renata Gluchovska

IIIB klasės auklėtoja

Veslava Malevska

IIIA klasės auklėtoja

Jolanta Boris

IIA klasės auklėtoja

Margarita Valiukienė

IIB klasės auklėtoja

Gražina Šitel

bibliotekininkė

Božena Plintauskienė

socialinė pedagogė

Olga Savickaja

psichologo asistentė