SMURTO IR PATYČIU PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GIMNAZIJOJE GRUPĖ

 

 

Regina Savlevič direktoriaus pavaduotojai ugdymui

grupės veiklos koordinatorė

Henrika Markovič

specialioji pedagogė

Božena Plintauskienė

socialinė pedagogė

Olga Savickaja

psichologo asistentė

Regina Žukovska-Moskal

logopedė

Liudmila Slotvinska

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė