Vaiko gerovės komisija

 

2022 – 2023 m. m. vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis:

Regina Savlevič

komisijos pirmininkė, direktoriaus  pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 

 

Henrika Markovič

specialioji pedagogė

Olga Savickaja

psichologo asistentė

Božena Plintauskienė

socialinė pedagogė

Liudmila Slotvinska

sveikatos priežiūros specialistė

Regina Žukovska-Moskal

logopedė

Violeta Savicka-Chubejeva

logopedė