Inauguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie


W dniu 1 września w szkolnym podwórku Gimnazjum inżynieryjnego im. Joachima Lelewela odbył się uroczysty apel, rozpoczynający rok szkolny. Nowa Pani Dyrektor gimnazjum - Beata Pietkiewicz-Winiarska – ciepło przywitała uczniòw, nauczycieli, pracowników oraz rodzicòw, którym życzyła sukcesów, cierpliwości, entuzjazmu, systematycznej pracy, satysfakcji z podejmowanego wysiłku, dobrych i zadowalających wyników dydaktycznych i wychowawczych oraz twórczego i udanego 2023-2024 roku szkolnego.
Po apelu uczniowie oraz nauczyciele zebrali się w klasach na pierwszą lekcję wychowawczą, po której uczniowie wraz wychowawcami, rodzice oraz grono pedagogiczne gimnazjum udali się na Mszę św. do kościoła św. Rafała Archanioła w Wilnie. W kościele została odprawiona Msza św. w intencji, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników gimnazjum. 
W tym dniu, na prośbę s. Michaeli Rak, społeczność gimnazjum również dołączyła się do kolejnej akcji charytatywnej – „Kwiatek dla Hospicjum” – i wsparła pacjentów Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.
Chętnie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości inauguracji roku szkolnego 2023/ 2024!Открытие учебного года в Вильнюсской инженерной гимназии имени Иоахима Лелевеля


1 сентября во дворе школы состоялось торжественное обращение. Новая директор гимназии - Беата Петкевич-Винряска – тепло приветствовала учеников, учителей, сотрудников и родителей. Всем пожелала успехов, терпения, энтузиазма, систематической работы, удовлетворения от приложенных усилий, хороших и удовлетворительных дидактических и воспитательных результатов, а также творческого и успешного 2023-2024 учебного года.
После обращения ученики и учителя собрались в своих классах на первый урок. После урока сообщество гимназии отправились на Святую Мессу, в церковь св. Рафаил Архангел в Вильнюсе. В церкви отслужили Святую Мессу для учащихся, родителей, учителей и сотрудников школы.
В этот день, по просьбе сестры Микаэлы Рак, сообщество гимназии присоединилось к еще одной благотворительной акции –«Цветок для хосписа» - и поддержало пациентов Благословенного хосписа священника  Михала Сопочко в Вильнюсе.
Мы рады пригласить вас посмотреть фотогалерею с церемонии открытия 2023/2024 учебного года!