Kas vyksta šiame paveiksle

„Pažvelk, o tada pažvelk dar karta”

Philipas Yenawine'as

vizualiojo mąstymo strategijos (VMS) pradininkas

 

IA gimn. klasė kartu su dailės mokytojomis apsilankė Mo muziejuje ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Kas vyksta šiame paveiksle“, kuris vyko parodos „Vilniaus pokeris“ erdvėje. Užsiėmimas pagrįstas aktyviu vedėjo ir dalyvių dialogu. Kadangi kiekvienas dalyvis paveikslus mato skirtingai, užsiėmimo pradžioje dėmesys sutelkiamas į objektyvius meno kūrinį apibūdinančius faktorius: forma, kompoziciją, spalvą, medžiagas. Vėliau aptariamos subjektyvios moksleivių siūlomos kūrinio interpretacijos.

Edukatorė padėjo užsiėmimo dalyviams sukurti savo pačių „tiesą”, apibūdinančią meno kūrinį, įpindama į sukuriamą pasakojimą ir informaciją apie autorius bei meno kūrinius.

Toks apmąstymo procesas suteikė naujos patirties visiems, dalyvaujantiems edukaciniame užsiėmime, kartu ugdant kritinio mąstymo, komunikavimo, kūrybiškumo gebėjimus.

 

Dailės mokytojos Jolanta Boris ir Eva Sušinska