Pretendentų į Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriaus pareigas konkurso komisija

2023 m. rugpjūčio 3 d. vyks konkursas Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

2023 m. liepos 28 d. mero potvarkiu Nr. 22-133/23 patvirtinta Pretendentų į Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriaus pareigas konkurso komisija:


Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Alma Jurčiukonienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyresnioji patarėja;

Elena Stanienė – Nacionalinės švietimo agentūros Kokybės vertinimo departamento Veiklos kokybės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Daina Valackienė – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos direktorė;

Jadvyga Jachimovič – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos tarybos atstovė;

Natalja Viktorova  – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos tarybos atstovė;

Arnold Petrovič – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos socialinių partnerių atstovas, visuomeninės organizacijos „Lenkų inžinierių ir technikų sąjunga“ pirmininkas.

 

Stebėtojo teisėmis posėdyje dalyvaus – Osvaldas Kuzmickas, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos Profesinės sąjungos deleguotas atstovas.