Laisvos darbo vietos

 

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ

 

Pareigybės pavadinimas – lietuvių kalbos mokytojas.

Mokyklos pavadinimas – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija.

Mokomoji kalba – lenkų, rusų.

Darbo pasiūlymas galioja  iki 2023-12-30.

Siūlomas kontaktinių valandų skaičius: 25 kontaktinės valandos per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbuotojas reikalingas nuo 2023-09-01.   

 

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija, lenkų, rusų kalbų mokėjimas, darbo patirtis.

 

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas per pamokas naudoti IKT, mokinių pasiekimas konkursuose, dalyvavimo projektuose patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir/ar praktikos studijų vietos.

 

Kandidatai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

4.Gyvenimo aprašymą;

5.Motyvacinį laišką.

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val. (Dokumentų priėmimo pradžia 2023-08-29 9.00 val., pabaiga 2023-12-30 15.30 val.) Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Minties g. 3, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt.

 

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia gimnazijos direktorius tel. (8-5) 2342087.

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ

 

Pareigybės pavadinimas – tikybos mokytojas.

Mokyklos pavadinimas – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija.

Mokomoji kalba – lenkų.

Darbo pasiūlymas galioja  iki 2023-08-30.

Siūlomas kontaktinių valandų skaičius: 0,75 etato. Darbas lenkų klasėse (1-12 kl.).

Darbo sutartis – neterminuota

Darbuotojas reikalingas nuo 2023-09-01.   

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, tikybos mokytojo kvalifikacija, lenkų kalbos mokėjimas, darbo patirtis.

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, mokinių pasiekimas konkursuose, olimpiadose, dalyvavimo projektuose patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir/ar praktikos studijų vietos.

 

Kandidatai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

4.Gyvenimo aprašymą;

5.Motyvacinį laišką.

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. raštinėje (Dokumentų priėmimo pradžia 2023-07-14 9.00 val., pabaiga 2023-08-30 15.00 val.) Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Minties g. 3, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt.

 

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia gimnazijos direktorė tel. (8-5) 2342087.

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ

 

Pareigybės pavadinimas – VDM pedagogas/specialistas.

Mokyklos pavadinimas – Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija.

Mokomoji kalba – rusų.

Darbo pasiūlymas galioja  iki 2023-12-31.

Darbo sutartis – neterminuota

Darbuotojas reikalingas skubiai.   

 

Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis pedagoginis išsilavinimas, rusų kalbos mokėjimas, lietuvių kalbos valstybinės mokėjimas pagal II kategorijos reikalavimus, darbo patirtis.

 

Privalumai: įgyta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, gebėjimas naudoti IKT, kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais, rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių ir/ar praktikos studijų vietos.

 

Kandidatai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3.Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

4.Gyvenimo aprašymą;

5.Motyvacinį laišką.

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. raštinėje Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Minties g. 3, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt.

 

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia gimnazijos direktorė tel. (8-5) 2342087.