Naudingos nuorodos

 

Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema http://www.aikos.smm.lt

Ugdymo karjerai informacinė svetainė www.mukis.lt

LR Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

Nacionalinis egzaminų centras www.egzaminai.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija www.lamabpo.lt

Lietuvos studentų sąjunga www.studijos.lt

Gidas į profesijų pasaulį www.profesijupasaulis.lt

Lietuvos darbo birža www.ldb.lt

Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje www.euroguidance.lt

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas

Darbo skelbimų portalas www.cvonline.lt

Lietuvos Respublikos Seimas www.seimas.lt

Vaiko bandumo mokytis pagal priešmmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka:

http://vilniausppt.lt/brandumo-ivertinimo-tvarka/

http://vilniausppt.lt/2018/04/03/del-pasikeitusio-brandumo-mokyklai-ivertinimo/