Gimnazijos psichologas

 

Gimnazijos psichologo darbo tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais, globėjais bei rūpintojais.

Gimnazijoje dirbančio psichologo veiklos uždaviniai:
1. Teikti psichologinę pagalbą gabiems bei specialiųjų poreikių, elgesio, emocinių, bendravimo ir kitų sunkumų turintiems mokiniams.
2. Konsultuoti asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, bendradarbiaujant su jų tėvais ir mokytojais.
3. Nustatyti mokinio psichologinės, asmenybes ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.

4. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.
5. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
6. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas bei priemones.

 
 
* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

 

PSICHOLOGO ASISTENTĖS OLGOS SAVICKAJOS

2021-2022 M. M. DARBO LAIKO GRAFIKAS

PSICHOLOGO DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienos

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

Pietų pertrauka

Trečiadienis

9.00-14.00

15.00-15.30

 

07.30-9.00

14.00-15.00

15.30-17.00

 

 

12:30-13:00

Penktadienis

9.00-14.00

15.00-15.30

 

07.30-9.00

14.00-15.00

15.30-17.00

 

 

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

 

** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

 

Registracija per  „Mano dienynas“, rašyti psichologo asistentei Olgai Savickajai.