Socialinis pedagogas

 

Socialinės pedagogės 2021-2022 mokslų metų veiklos planas

Tikslas:
Vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, reikalingų socialinių paslaugų teikimas, sudarant prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai.

Uždaviniai:
1. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, mokyklos vidaus tvarkos elgesio taisyklių nepaisymo, bendravimo su aplinkiniais ir kitas problemas.
2. Rūpintis rizikos ir specialiųjų poreikių grupės mokiniams, padėti jiems adaptuotis mokykloje.

3. Stiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje organizuojant darbą su klasių auklėtojais, mokytojais, tėvais ir bendruomenė.
4. Vykdyti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines priemones.

Laukiami rezultatai:
Efektyviai ir veiksmingai organizuota vidinė ir išorinė pagalba socialinės rizikos/socialiai remtinų šeimų mokiniams.

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS BOŽENOS PLINTAUSKIENĖS

2021-2022 M. M. DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

 

Savaitės diena

                   Darbo laikas

 

Pietų pertrauka

 

Kontaktinės valandos*

 

Nekontaktinės valandos**

 

 

 

12.00-12.30

Pirmadienis

8.00 – 15.00

15.00– 19.30

Antradienis

8.00 – 15.00

15.00 – 19.30

Trečiadienis

8.00 – 14.30

14.30– 18.30

Ketvirtadienis

8.00 – 14.00

14.00– 18.00

Penktadienis

8.00 – 14.00

14.00 – 18.00

*Darbas gimnazijoje, konsultacijų laikas (mokinių, jų tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje).

**Darbas gimnazijoje arba už jos ribų (individualus – šviečiamasis darbas, bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, ruošimasis užsiemimams, darbas su gimnazijos bendruomene ir kitomis institucijomis).

 

Registracija per  „Mano dienynas“, rašyti socialinei pedagogei B. Plintauskienei