Ugdymas karjerai

 

UGDYMO KARJERAI TIKSLAS:


Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.UŽDAVINIAI:


Skatinti mokinius pažinti savo asmenybes savybes, interesus, gabumus.
Plėtoti darbo pasaulio ir profesijų įvairovės supratimą.
Skatinti gebėjimus sieti mokymosi gimnazijoje rezultatus su būsimais karjeros pasirinkimais.

Siekiama, kad mokiniai:
• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
• vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą.

 

NAUDINGOS NUORODOS:


Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt
Išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje: www.aikos.smm.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų organizacija bendram priėmimui organizuoti: www.lamabpo.lt
Valstybinis studijų fondas - http://www.vsf.lt

Jaunimo reikalų agentūra: www.jra.lt

 

KARJEROS IR ASMENYBĖS TESTAI:

 

Prisiminkite, kad testai yra tik pagalbinė priemonė priimant su karjera susijusius sprendimus:

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

https://www.kurstoti.lt/rubrika/8

 

RENKUOSI PROFESIJA:

 

www.igykprofesija.lt Informaciją apie profesinio mokymo programas ir modulius.

www.lamabpo.lt Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti puslapis.

https://www.kurstoti.lt/ Informacija apie Lietuvos švietimo įstaigas, patarimai apie profesijos pasirinkimą.

Laidos ir filmai apie profesijas: www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

 

DARBO PAIEŠKA

 

Užimtumo tarnyba – https://uzt.lt/ 

Europass CV pildymas internetu (doc):  Home | Europass arba https://europa.eu/europass/lt
Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos: www.europass.lt/cv

Kiti nemokami CV kūrimo įrankiai: www.canva.com, www.wozber.com

Socialinis tinklas profesionalams ir darbo paieškai: www.linkedin.com

Darbo paieškos puslapiai: www.cvmarket.lt www.cvonline.lt, www.cvmarket.lt, www.cv.lt, www.workis.lt, www.biuro.lt, https://unicorns.lt/lt/darbo-skelbimai, https://www.dirba.lt/darbas-moksleiviams,

 

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS:

 

Savanorystė yra puiki galimybė įgyti patirties ir padėti kitiems. Už savanorišką veiklą galima gauti 0,25 papildomo konkursinio balo stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Daugiau informacijos: https://jra.lt/dirbantiems/suzinok-daugiau/savanoryste

Raudonasis kryžius: https://redcross.lt/savanoryste/jaunimo-programa/

Maisto bankas: https://www.maistobankas.lt/savanorio-es-anketa/