Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

 

NEATIDĖLIOKITE VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRŲ RUDENIUI!

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Liudmilos Slotvinskos darbo laikas:

 

Savaitės diena Kontaktinės valandos Pietų pertrauka Kabinetas
Pirmadienis 7.45-16.00 12.00-12.30 17
Antradienis 7.45-16.00 12.00-12.30 17
Trečiadienis 10.15-16.00 12.00-12.30 17
Ketvirtadienis - - -
Penktadienis 7.45-16.00 12.00-12.30 17

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės el. adresas:  liudmila.slotvinska@vvsb.lt

 

Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros tvarkos aprašas 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros Gimnazijoje tikslas − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Visuomenės sveikatos priežiūros Gimnazijoje uždaviniai:

  1. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
  2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
  3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Gimnazijoje.

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas grindžiamas bendradarbiavimu tarp Gimnazija ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas visuomenės sveikatos priežiūros Gimnazijoje uždaviniams įgyvendinti pasitelkia Gimnazijos bendruomenę.