Priėmimas į gimnaziją

 

 

2023-2024 m.m. mokinių priėmimo komisija:

 

Regina Savlevič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Teresa Markowska – Kerulis, raštinės vadovė, komisijos sekretorė;

Henryka Markovič – specialioji pedagogė;

Regina Bogdanovič – metodinės tarybos pirmininkė;

Ilona Akinskienė – gimnazijos tarybos atstovė.