Metodinė taryba

 

2023-2024 mokslo metų gimnazijos metodinės tarybos sudėtis:

 

Regina Bogdanovič – anglų kalbos mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė

Nariai:

Jolanta Borisovienė – lietuvių kalbos mokytoja, sekretorė.

Olga Bedugnis – IT mokytoja;

Svetlana Krivka – pradinio ugdymo mokytoja;

Jolanta Boris – dailės ir technologijų mokytoja;

Mirena Narkun – istorijos mokytoja.