2021-2023 m. m. GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBA

 

1. Osvaldas Kuzmickas – lenkų gimtosios kalbos ir istorijos metodinės grupės pirmininkas;

2. Veslava Malevska - lenkų gimtosios kalbos ir istorijos metodinės grupės narė;

3. Jolanta Boris – menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės narė;

4. Artūras Macijevskis - menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės narys;

5. Renata Gluchovska – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

6. Olga Bedugnis– tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės narė;

7. Regina Sinkevič – pradinio ugdymo metodinės grupės narė;

8. Natalja Viktorova– pradinio ugdymo metodinės grupės narė;

9. Jolanta Borisovienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė;

10. Ramunė Cibulskienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės narė;

11. Božena Gulbinovič – užsienio kalbų metodinės grupės narė;

12. Katažina Zapasnik – užsienio kalbų metodinės grupės narė;

13. Teresa Bylinska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

14. Regina Savlevič – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.