2023-2024 mokslo metų mokytojų sąrašas


 

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija, dalykas

 1.  

Akinskienė Ilona

Aukštasis

mokytoja metodininkė lietuvių kalba

 1.  

Abariūnė Ieva

Aukštasis

mokytoja šokis

 1.  

Bedugnis Olga

Aukštasis

vyresn. mokytoja informacinės technologijos

kompiuterinė grafika

 1.  

Bogdanovič Regina

Aukštasis

mokytoja metodininkė anglų kalba

 1.  

Boris Jolanta

Aukštasis

mokytoja metodininkė dailė ir technologijos

 1.  

Borisovienė Jolanta

Aukštasis

mokytoja metodininkė lietuvių kalba

 1.  

Binevič Diana

Aukštasis

mokytoja

pradinis ugdymas

mokytoja

anglų k.

 1.  

Burokienė Irina Astra

Aukštasis

vyresn. mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Cibulskienė Ramunė

Aukštasis

mokytoja metodininkė lietuvių kalba

 1.  

Domčev Aleksei

Aukštasis

neformaliojo švietimo mokytojas

 1.  

Gluchovska Renata

Aukštasis

mokytoja metodininkė matematika

ekonomika

 1.  

Gulbinovič Božena

Aukštasis

vyresn. mokytoja

anglų kalba

 1.  

Jankūnienė Alicija

Aukštasis

mokytoja metodininkė biologija

 1.  

Jonaitis Gintaras

Aukštasis

mokytojas

inžinerija

 1.  

Klenovskaja Lilija

Aukštasis

mokytoja metodininkė pradinis ugdymas

 1.  

Korsak Irena

Aukštasis

vyresn. mokytoja

tikyba

 1.  

Krivka Svetlana

Aukštasis

mokytoja metodininkė pradinis ugdymas

 1.  

Kubiak Marek

Aukštasis

 mokytojas

fizinis ugdymas

 1.  

Kulakovski Alfred

Aukštasis

vyresn. mokytojas

fizika

 1.  

Kuzmickas Osvaldas

Aukštasis

mokytojas metodininkas lenkų kalba

mokytojas

istorija

 1.  

Leščevska Elvyra

Aukštasis

mokytoja metodininkė pradinis ugdymas

 1.  

Lesnevska Ana

Aukštasis

vyresn. mokytoja pradinis ugdymas

 1.  

Lukashyevichene Oxana

Aukštasis

vyresn. mokytoja biologija

mokytoja

geografija

 1.  

Macijevskis Artūras

Aukštasis

vyresn. mokytojas

fizinis ugdymas

 1.  

Manak Natalija

Aukštasis

mokytoja

inžinerija

 1.  

Makuc Andželika

Aukštasis

vyresn. mokytoja

geografija,

gamta ir žmogus, gamtamoks. tyrimai

mokytoja

žmogaus sauga, gyvenimo įgūdžių pamokos

 1.  

Malevska Veslava

Aukštasis

vyresn. mokytoja istorija

 1.  

Mejarienė Neringa

Aukštasis

vyresn. mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Meškunec Veslava

Aukštasis

mokytoja metodininkė

lenkų kalba

mokytoja

gyvenimo įgūdžių pamokos

 1.  

Morozova Jolanta

Aukštasis

mokytoja lietuvių kalba

 1.  

Milutienė Kristina

Aukštasis

mokytoja metodininkė

muzika

mokytoja gyvenimo įgūdžių pamokos

 1.  

Narkun Mirena

Aukštasis

vyresn. mokytoja istorija

 1.  

Novelskaja Svetlana

Aukštasis

mokytoja metodininkė matematika

 1.  

Paciuk-Uemura Aleksandra

Aukštasis

mokytoja

anglų kalba

 1.  

Pakštaitienė Gražina

Aukštasis

vyresn. mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Petkevič - Viniarska Beata

Aukštasis

mokytoja metodininkė biologija

 1.  

Petkuvienė Nijolia

Aukštasis

vyresn. mokytoja

rusų kalba

 1.  

Popravko Natalija

Aukštasis

vyresn. mokytoja

anglų kalba

 1.  

Prevlockaja Eugenija

Aukštasis

vyresn. mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Puncevič Stanislav

Aukštasis

vyresn. mokytojas technologijos

 1.  

Rudoman Irina

Aukštasis

mokytoja matematika

 1.  

Skilond Jevgenija

Aukštasis

mokytoja metodininkė

chemija

aplinkosauga,

gamtamoks. tyrimai

 1.  

Skinder Tomaš

Aukštasis

mokytojas fizinis ugdymas

 1.  

Sinkevič Regina

Aukštasis

vyresn.

mokytoja

pradinis ugdymas

 1.  

Syrnicka Ina

Aukštasis

vyresn. mokytoja

pradinis ugdymas

mokytoja

etika

 1.  

Sušinska Eva

Aukštasis 

koleginis

vyresn. mokytoja

dailė

integr. menų kursas;

projektavimas

grafinis dizainas

 1.  

Tučkovski Romulad

Aukštasis

mokytojas

tikyba

 1.  

Ščerbo Beata

Aukštasis

vyresn. mokytoja matematika

 1.  

Šukelovič Liubov

Aukštasis

vyresn. mokytoja

inžinerija

vyresn. mokytoja

technologijos

 1.  

Titova Inessa

Aukštasis

vyresn. mokytoja

lietuvių kalba

 1.  

Valiukienė Margarita

Aukštasis

vyresn. mokytoja

rusų kalba

 1.  

Viktorova Natalija

Aukštasis

mokytoja metodininkė

pradinis ugdymas,

mokytoja

etika

 1.  

Višnevska Lucija

Aukštasis

vyresn. mokytoja

muzika

 1.  

Zapasnik Katažina

Aukštasis

vyresn. mokytoja

anglų kalba