Apie mus rašo

 

KURIER WILEŃSKI „Chcę zostać inżynierem“
17 stycznia 2019 r

TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE „NASZA GAZETA“

26 kwietnia – 2 maja 2018 r., NR 17(313)

„Tygodnik Wileńszczyzny-Rota”

26 kwietnia - 2 maja 2018 r., nr 992