Konkurs „Wypromój UwB”

Ważny do: 2020-07-12

Konkurs kończy się integracyjnym spływem kajakowym 18 lipca po rzece Gauja w rejonie solecznickim.

NAGRODA

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Filię UwB w Wilnie oraz partnerów projektu.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

1. „Sprzedaj” możliwości jakie oferuje dla studenta Filia UwB w Wilnie.
2. Wyślij opis lub nagranie promocyjne pod adresem: rsswilnouwb@gmail.com
3. Powiedz znajomym o konkursie.

Cele Konkursu:
1. Rozwijanie zdolności marketingowych, przedsiębiorczych oraz kreatywności i wyobraźni u młodzieży,
2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie marketingu jednocześnie rozwijając komunikację międzyludzką,
3. Inspirowanie uczniów do aplikowania na studia wyższe w tym na studia na wybranych kierunkach na Filii UwB w Wilnie,
4. Możliwość zaprezentowania swojego pomysłu szerszemu gronu odbiorców,
5. Rozwijanie zainteresowań związanych z marketingiem, public relations oraz przedsiębiorczością, relacjami międzyludzkimi, itp.,
6. Rozwijanie umiejętności analizowania potrzeb na rynku pracy oraz ofert na rynku kształcenia wyższego łącząc podaż z popytem dla przedstawienia najlepszych ofert dla młodzieży polonijnej na Wileńszczyźnie.

Przebieg Konkursu

1. Czas trwania Konkursu: od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 12 lipca 2020 r..
2. Do udziału w Konkursie uprawnia przesłanie autorskiego pomysłu promocyjnego pod adres mailowy: rsswilnouwb@gmail.com
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

 

Z wyrazami szacunku,

Greta Podlecka

Biuro Karier i Promocji

www.uwb.lt

http://www.uwb.lt/konkurs-wypromoj-uwb/

biuro@uwb.lt