Paroda “Išradimų pradžia”

Paroda: “Išradimų pradžia”
7A, 8A klasės mokinių
projektiniai-kūrybiniai darbai,
atlikti inžinerijos pamokose

Kurdamas ir eksperimentuodamas vaikas atranda pasaulį. Pirmi kūrybiniai žingsniai mokslo pasaulyje, tai gera pradžia mokinio gyvenimo kelyje. Gimnazijoje įgytos žinios tampa geru startu į suaugusių gyvenimą, suteikia pasitikėjimo savimi, vaikai užmezga ryšį su aplinkiniu pasauliu, išlaisvina savo vaizduotę. Nesiliaujantis eksperimentuoti žmogus nuolat tobulėja ir yra nusiteikęs ieškoti naujovių.

Sėkmės Jums mokiniai!