Joachimo Lelevelio, inžinerijos gimnazijos globėjo, pėdsakais

Kovo 21 d. 5b, 7b, 8d ir IVb g. klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Joachimo Lelevelio, inžinerijos gimnazijos globėjo, pėdsakais“. Pamokos tikslas buvo priartinti mokiniams gimnazijos globėjo asmenybę bei paminėti jo gimtadienį. Pažintį pradėjome aplankydami Joachimo Lelevelio gatvę, kuri yra trumpiausia Vilniuje. Paskui pajudėjome link Rasų kapinių, kur yra palaidota ši žymi asmenybė. Kapinėse istorijos mokytoja Mirena Narkun supažindino su Rasų kapinių atsiradimo istorija, papasakojo bei parodė, kur yra palaidoti žymūs Lietuvos veikėjai. Aplankydami Joachimo Lelevelio kapą mokiniai pagerbė jo atminimą. IVb g. klasės mokiniai dar nuėjo Vilniaus universiteto link, kur studijavo ir dirbo Joachimas Lelevelis. Universiteto skvere apžiūrėjo memorialinę lentą su jo vardu. Kovo 22 dieną baigėme globėjo gimtadienio minėjimą renginiu gimnazijos aktų salėje.