Bon Pierwszaka Bon Maturzysty i Doposaženie Gimnazjum

W ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka”, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 1 września br. 16 uczniów klas pierwszych Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie otrzymało kompleksowe wyprawki   szkolne (plecak z wyposażeniem).

W ramach kolejnego etapu projektu w końcu października br. uczniowie klas pierwszych i dwunastych naszego gimnazjum otrzymali wsparcie finansowe.

„Bon Pierwszaka”, czyli wsparcie finansowe w wysokości 470 złotych, otrzymało 16 uczniów klasy pierwszej. Środki finansowe zostały przekazane rodzicom, a przeznaczone zostały na indywidualne potrzeby edukacyjne pierwszoklasistów.

„Bon Maturzysty”, czyli wsparcie finansowe w wysokości 1000 złotych, otrzymało 12 maturzystów. Środki finansowe zostały przekazane rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, przeznaczone natomiast zostały na opłacenie dodatkowych zajęć, umożliwiających lepsze przygotowanie się do matury.

Społeczność Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie składa serdeczne podziękowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna” za otrzymane wsparcie.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu  Polonia i Polacy za Granicą”.


Wiesława Mieszkuniec, wychowawczyni klasy dwunastej

Regina Sinkiewicz, wychowawczyni klasy pierwszej

W ramach realizacji projektu dotyczącego wsparcia działalności placówek edukacyjnych (doposażenia szkół) w 2022 roku przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie  otrzymała wsparcie finansowe. 

Dzięki realizacji projektu, gimnazjum nabyło do nowej auli kurtynę, rolety, oraz kolorową drukarkę.