GIMNAZIJOS ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Vardas, pavardė

Pareigos atestacijos komisijoje

Pareigos darbovietėje

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Delegavimas

 

Komisijos pirmininkė

Direktorė

 

Mokytoja metodininkė

Deleguota gimnazijos tarybos

Jevgenija Skilond

Komisijos narė

Mokytoja

Chemija

Mokytoja metodininkė

Deleguota mokytojų tarybos

Veslava Meškunec

Komisijos narė

Mokytoja

Lenkų kalba

Mokytoja metodininkė

Deleguota mokytojų tarybos

Elvyra Leščevska

Komisijos narė

Mokytoja

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

Deleguota mokytojų tarybos

Robert Neviadomski

Komisijos narys

Tėvų atstovas

 

 

Deleguotas gimnazijos tarybos

Diana Michailova

Komisijos narė

Tėvų atstovė

 

 

Deleguota gimnazijos tarybos

Steigėjo įgalioto asmens deleguotas atstovas