Vaiko gerovės komisija

 

2020 – 2021 m. m. vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis:

Regina Savlevič komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:  
Jolanta Rinkūnienė psichologė;
Božena Plintauskienė socialinė pedagogė;
Liudmila Slotvinska sveikatos priežiūros specialistė;
Lidija Vasiljeva specialioji pedagogė;
Regina Žukovska-Moskal logopedė.