Vaiko gerovės komisija

 

2021 – 2022 m. m. vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis:

Regina Savlevič komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:  
Olga Savickaja psichologo asistentė;
Božena Plintauskienė socialinė pedagogė;
Liudmila Slotvinska sveikatos priežiūros specialistė;
Regina Žukovska-Moskal logopedė;
Violeta Savicka-Chubejeva logopedė.